Donaciju Udruženju građana “Društvena akcija” možete izvršiti uplatom na dinarski račun:

Primalac uplate: Udruženje građana “Društvena akcija”,
Takovska 16, 21000 Novi Sad

Broj žiro računa: 340-11029266-93
(ERSTE Bank A.D. Novi Sad)

Svrha uplate: donacija

Šifra za fizička lica za elektronsko plaćanje: 289
Poziv na broj: donacija

Primer uplatnice možete preuzeti ovde.