Društvena akcija teži da podstakne širu zajednicu u aktivnom praćenju lokalnih događaja, investicija i planova koji mogu značajno uticati na životnu sredinu.

Imaš li podatke o nečemu što misliš da je važno za grad? Imaš li predlog o čemu bismo mogli istraživati?

Piši nam na info@drustvenaakcija.com