Vesti

Ekološki pokreti i društvena kritika: snimci sa događaja

Objavljene su audio i video reportaže sa svih događaja iz ciklusa Ekološki pokreti i društvena kritika, koji je trajao od maja do jula ove godine, i koji je okupio domaće, regionalne i globalne aktiviste za zaštitu životne sredine da diskutuju o važnim temama, razmene iskustva i formalizuju buduću saradnju kroz Jadarsku deklaraciju.

Snimke sa svih tribina, kao i konferencije za medije, u celini možete pogledati na našem Youtube kanalu:


Zahvaljujemo se svima koji su bili prisutni. Ukoliko želite da sarađujete sa nama ili doprinesete našem budućem radu, možete to učiniti kroz učlanjivanje, slanje vesti ili donaciju.

Do nekog od narednih događaja – solidarno!

Snimanje: Marko Gigić
Obrada: Tamara Kostrešević
Naslovna fotografija: Đorđe Gusman

Ovaj događaj je podržan od strane Balkanske mreže za razvoj građanskog društva.

Read more

Jadarska deklaracija / The Jadar Declaration

SR /

JADARSKA DEKLARACIJA
međunarodne solidarnosti organizacija protiv eksploatacije litijuma

Mi, ovde potpisane organizacije iz Srbije, Čilea, Portugala, Španije, Nemačke i Bosne i Hercegovine,

  1. protivimo se ekološkom imperijalizmu i potčinjavanju jedne države ili naroda od strane drugog,
  2.  deo smo društvenih i prirodnih okruženja koje će se žrtvovati u toku nepravedne energetske tranzicije, u smislu trpljenja štete koje bi takva tranzicija nanela,
  3. verujemo da međunarodna degradacija životne okoline zahteva međunarodnu saradnju sa ciljem dugoročnog protivljenja ekstraktivizmu,
  4. protivimo se međunarodnoj degradaciji životne okoline koju je izazvala nepravedna “zelena tranzicija” koja u realnosti upotrebljava kapitalistički program rada, reprodukujući nejednake odnose među narodima i državama.
  5. iskoristićemo sve moguće resurse koje su nam na raspolaganju kako bismo razotkrili štetu koju su ekstraktivne industrije učinile ili će učiniti nad narodima i životnim okolinama pod okriljem “zelene” retorike i “zelenih” politika na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim nivoima.

Stoga, kako nijedna država ili narod ne bi bili naterani da snose posledice nepravedne energetske tranzicije nekog drugog, i kako nijedan pojedinac ne bi bio izuzet od ostvarivanja svog univerzalnog ljudskog prava na život bez degradacije životne okoline ili pak ostao nezaštićen kada se suoči sa ekocidom, smatramo da je solidarna međunarodna mreža organizacija u krajnjem nužna zbog nedostataka trenutnih ustanova kao i odnosa među državama.

Uzevši u ozbir sve rečeno, potpisujemo ovu deklaraciju međunarodne solidarnosti, u okviru koje:

  1. se obavezujemo da ćemo preuzeti aktivnu ulogu u Međunarodnoj mreži antilitijumskih aktivista (INAT), čije postojanje se ovim putem objavljuje od strane potpisnica ove deklaracije.
  2. ćemo podržavati jedni druge i ostale članice INAT-a u njihovim zasebnim borbama.
  3. ćemo deliti znanje i informisati jedni druge o bilo kakvim pretnjama ili štetnim posledicama koje multinacionalne korporacije i vlasti bilo koje nacije mogu izazvati putem rudarenja, istraživanja ili eksploatacije litijuma u bilo kom drugom obliku.

Ova deklaracija ostaje otvorena za buduće potpisnice.

Jadarsku deklaraciju možete preuzeti ovde.


EN /

THE JADAR DECLARATION
of international solidarity between organizations fighting against lithium exploitation

We, the undersigned organizations from Serbia, Chile, Portugal, Spain, Germany and Bosnia and Herzegovina,

  1. oppose ecological imperialism and the subjugation of one state or people by another,
  2. are part of social and natural environments that would be sacrificed for an unjust energy transition, in the sense of taking on the damages incurred by said transition,
  3. believe that international environmental degradation demands international cooperation with an anti-extractivist agenda,
  4. oppose the international environmental degradation brought forth by an unjust “energy transition” which in reality utilizes a capitalist agenda, hence upholding and reproducing unequal relations between peoples and states.
  5. will seek to expose the damage that has been and is about to be inflicted upon people and environments by extractive industries while utilizing „green“ rhetoric in creating “green” policy on  local, national and international levels.

Hence, so that no single country or people should be made to bear the consequences of another one’s unjust  energy transition, and so that no single individual should be exempt from exercising their universal human right to live free from environmental degradation or left undefended when faced with ecocide, we find that a solidary international network of organizations is ultimately necessary due to the deficiencies of current institutions and relations among states.

Given all of the above, we sign this declaration of international solidarity, by which:

  1. We will take an active part in an International Network of Anti-lithium Activists (INAT), whose existence is hereby proclaimed by the signatories of this declaration.
  2. We will  reinforce each other and support other members of INAT in their respective struggles.
  3. We will  share knowledge and inform one another of any dangers or harmful effects that multinational corporations and governments of whatever nation may produce by mining, exploring or exploiting lithium in any other way.

This declaration remains open for further signatories.

You can download The Jadar Declaration here.

Read more

Politička ekologija: iskustva sa evropske poluperiferije

EKO Društvena akcija Vas poziva da u sredu, 13. jula prisustvujete predavanju Vedrana Horvata pod nazivom “Politička ekologija: iskustva sa evropske poluperiferije” u prostorijama Kulturnog Centra Lab u ulici Dr Hempta 2 u Novom Sadu sa početkom u 19 časova. Predavanje je deo našeg programa pod nazivom „Ekološki pokreti i društvena kritika“.

I kao teorija i kao praksa, politička ekologija čini se manje poznat koncept na evropskoj poluperiferiji, često i predmet terminološke konfuzije. No u stvarnosti to nije tako. Premda dobrom delu evropske, čak i zainteresovane javnosti, nije uvek jasno koji su teorijski i idejni okviri političke ekologije, i čemu ona služi, aktivni protagonisti u poslednjoj deceniji svojim delovanjem sve više ispunjavaju taj vakuum. Tako se u marginalnim delovima akademske zajednice udružuju istraživači koji se bave pitanjima odrasta ili pravedne tranzicije, mobilišu pokreti koji problematiziraju pitanja klimatske pravde i zajedničkih dobara, u lokalnim zajednicama formiraju inicijative koje politički artikulišu zahteve na premisama koje svoje polazište imaju u početnim idejama političke ekologije. Makar ne uvek prisutna kao referentna tačka, politička ekologija ispunjava i inspiriše svojom agendom niz društvenih i političkih aktera širom regije koji deluju na premisama borbe za ekonomiju unutar planetarnih granica, za samoupravne ili radikalno demokratske principe ili za pravednu ekološku tranziciju koja u središte postavlja pitanje smanjenja društvenih nejednakosti.

U svom izlaganju, Vedran Horvat sa Instituta za političku ekologiju u Zagrebu će pokušati da ilustruje političku ekologiju kroz lokalne primere i iskustva u regiji, prvenstveno Hrvatskoj te povezanost sa nekim nedavnim postignućima.

Dalja obaveštenja o događaju možete pratiti ovde.

Ovaj događaj je podržan od strane Balkanske mreže za razvoj građanskog društva.

Read more

Međunarodna deklaracija protiv iskopavanja litijuma: predstavljanje i potpisivanje

EKO Društvena akcija i pokret “Marš sa Drine” Vas poziva da u petak, 8. jula prisustvujete pres konferenciji povodom predstavljanja tzv. “Jadarske deklaracije” u prostoru Miljenko Dereta u ulici Dobračina 55a u Beogradu sa početkom od 12 časova. Nakon toga, u subotu 9. jula biće organizovano potpisivanje ove međunarodne deklaracije ispred sedišta Rio Tinta u Gornjim Nedeljicama. Događaji su deo našeg programa pod nazivom „Ekološki pokreti i društvena kritika“.

Na inicijativu domaćih ekoloških organizacija, u junu mesecu je započeto uspostavljanje međunarodne mreže aktivista koja se bavi štetnim efektima eksploatacije litijuma koji poslednjih godina postaje sve traženiji na tržištu usled upotrebe u baterijama električnih automobila. Mreža za sada okuplja aktiviste iz Velike Britanije, Argentine, Španije, Čilea, Portugala, Nemačke kao i iz Srbije, koji će saradnju ozvaničiti potpisivanjem Jadarske deklaracije — dokumenta koji podrazumeva utvrđivanje solidarnog i zajedničkog delovanja u borbi protiv interesa korporacija koje zarad ostvarivanja profita ugrožavaju životnu sredinu. Deklaracija će biti predstavljena na konferenciji za štampu u Beogradu, dok će simbolično biti potpisana u Gornjim Nedeljicama — mestu koje je našoj javnosti postalo poznato po otporu meštana i masovnim protestima protiv projekta „Jadar“ i rudnika litijuma kompanije Rio Tinto u Srbiji.

Ovom prilikom, biće organizovan prevoz za posetu Gornjim Nedeljicama. U okviru mreže koja će se stvoriti na osnovu ovih potpisnica, biće uspostavljeni principi jedinstva u vidu razmene informacija, pravovremenog upozoravanja i međunarodne podrške u slučaju nanošenja štete životnim sredinama na teritorijama njenih članica. Na osnovu inicijative udruženja građana EKO Društvene akcije i pokreta “Marš sa Drine” koje su pokrenule ovu inicijativu, 8. jula će se organizovati pres konferencija u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu kako bi se po prvi put u javnosti diskutovalo o Jadarskoj deklaraciji kao i uspostavljanju nove međunarodne mreže i to upravo od strane njenih članova.

Društvena akcija je udruženje građana koje okuplja tim različitih aktivista i stručnjaka u cilju zajedničkog bavljenja socijalnim aspektima ekologije kroz pokretanje društvenih inicijativa.

Dalja obaveštenja o događaju možete pratiti ovde.
Ovaj događaj je podržan od strane Balkanske mreže za razvoj građanskog društva.
Read more

„Zeleno rudarenje“ i pravedna tranzicija: svetske borbe i zajedničke alternative

EKO Društvena akcija Vas poziva da u četvrtak 7. jula prisustvujete tribini pod nazivom „Zeleno rudarenje“ i pravedna tranzicija: svetske borbe i zajedničke alternative u baru Crni Ovan u ulici Ilije Ognjanovića 2 u Novom Sadu sa početkom od 17 časova. Tribina je deo našeg programa pod nazivom „Ekološki pokreti i društvena kritika“.

U nizu međunarodnih i domaćih tribina koje smo organizovali, naćiće se domaći i, naćiće se domaći i međunarodni učesnici borbi protiv litijuma u Srbiji, Boliviji te Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Zajedno ćemo govoriti o problemima s kojima su se pokreti suočavali, specifičnim iskustvima različitih zemalja te po prvi put pozvati predstavnike pokreta iz Srbije i gorepomenutih zemalja na zajedničko razmišljanje o budućnosti borbe protiv degradacije životne sredine usled različitih oblika eksploatacije litijuma.

Na tribini će govoriti Ramón Morales Blacázar koji je bio aktivan u Boliviji i borbi za zaštitu vodenih resursa od litijumskih projekata u pustinji Atakama u Čileu, Cheila Collaço Rodrigues iz portugalskih pokreta protiv litijuma, Mirko Nikolić iz Nemačke i Zoe Lujić iz Velike Britanije, ispred organizacije ispred “Earth Thrive” te aktivistkinja Bojana Novaković ispred domaćeg pokreta “Marš sa Drine” koje je bio jedan od ključnih aktera u borbi protiv Rio Tinta.

Tribina će biti na engleskom jeziku. Događaj će ujedno koristiti umrežavanju domaćih i međunarodnih aktivista.

Dalja obaveštenja o događaju možete pratiti ovde.
Ovaj događaj je podržan od strane Balkanske mreže za razvoj građanskog društva.

Read more

Regionalna borba protiv litijuma: slučajevi Bosne i Srbije

EKO Društvena akcija Vas poziva da u četvrtak 30. juna prisustvujete javnoj tribini pod nazivom „Regionalne borbe protiv litijuma: slučaj Bosne i Srbije“ u prostorijama knjižare Zenit Books u Njegoševoj 24 u Novom Sadu sa početkom od 19 časova. Tribina je deo našeg programa pod nazivom „Ekološki pokreti i društvena kritika“.

Borbe protiv devastacije životne sredine usled kopanja litijuma je potrebno sagledati u reagionalnom kontekstu koji često ostaje nepomenut – zato je ovo tema trećeg po redu događaja iz programa EKO Društvene akcije pod nazivom „Ekološki pokreti i društvena kritika“. Na njemu ćemo domaće mobilizacije od prošle godine bolje razmotriti u pogledu njihovog regionalnog značaja uz upoznavanje sa sličnim uspehom otpora na području Bosne i Hercegovine. Na ovoj tribini ćemo imati priliku da se zajedno upoznamo sa nekoliko naučnica i aktivista iz Srbije i Bosne i Hercegovine čije je učešće bilo od neprocenjivog značaja i da s njima prodiskutujemo izuzetno bitna pitanja, poput: kakva su njihova iskustva? Na kakve su prepreke naletali i kako su ih prevazišli? Šta je u Srbiji bilo ključno da se pokret omasovi na nacionalnom nivou i koji su dalji koraci domaćih aktera? Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini i da li postoje neke zajedničke osnove za dalji rad u budućnosti?

O svemu ovome i drugim pitanjima će na tribini govoriti Snežana Jagodić-Vujić iz Ekološkog udruženja „EKO Put“ iz Bijeljine, Dragana Đorđević sa Instituta za hemiju i metalurgiju odnosno Srpske akademije nauke i umetnosti te Ivan Bjelić, član domaćeg pokreta „Marš sa Drine“.

Dalja obaveštenja o događaju možete pratiti ovde.
Ovaj događaj je podržan od strane Balkanske mreže za razvoj građanskog društva.

Read more

Borba protiv litijuma: slučaj Čilea

EKO Društvena akcija Vas poziva da u nedelju 26. juna prisustvujete tribini o borbama protiv litijuma u Čileu pod nazivom „Borba protiv litijuma: slučaj Čilea“ u prostorijama knjižare Bulevar Books na Bulevaru Mihajla Pupina 6 u Novom Sadu sa početkom od 18 časova. Tribina je deo našeg programa pod nazivom „Ekološki pokreti i društvena kritika“.

Uprkos masovnim demonstracijama i blokadama na nacionalnom nivou, u Srbiji je promakla činjenica da je gotovo u isto vreme došlo do masovnih demonstracija sa druge strane planete –  u Čileu ili preciznije, čileanskoj pustinji Atakama. Nastavljajući se na prethodne proteste, otpor ekstrakciji 400,000 tona litijuma je tekao paralelno sa srpskim slučajem i u tom duhu bi međunarodna razmena mogla da pomogne razmeni znanja sa obe strane. Stoga je Društvena akcija po prvi put pozvala nekoliko čileanskih aktivista da u okviru programa „Ekološki pokreti i društvena kritika“ govore o svojim iskustvima i uđu u dijalog sa lokalnim aktivistima u Srbiji. Na ovoj drugoj po redu tribini ćemo razgovarati sa čileanskim režiserom Huanom Donosom i meksičkom producentkinjom Alinom Huarez koji će na tribini prikazivati svoje filmove o lokalnim otporima eksploataciji litijuma u pustinji Atakama koje su lično dokumentovali.

Tribina će biti na engleskom jeziku, tokom koje će se prikazivati njihovi dokumentarni filmovi. Događaj će ujedno koristiti umrežavanju domaćih i međunarodnih aktivista.

Dalja obaveštenja o događaju možete pratiti ovde.
Ovaj događaj je podržan od strane Balkanske mreže za razvoj građanskog društva.

Read more

Ekološki pokreti i društvena kritika / Environmental Movements and Social Critique

SR /
Ekološki pokreti i društvena kritika

Program:

26.6. Borba protiv litijuma: slučaj Čilea
javna tribina u 18 č., Bulevar Books, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad
Juan Francisco Donoso (CHL), Aline Juárez (MEX)

30.6. Regionalna borba protiv litijuma: slučajevi Bosne i Srbije
javna tribina u 19 č., knjižara Zenit, Njegoševa 24, Novi Sad
Dragana Đorđević (SER), Snežana Jagodić-Vujić (BIH), Ivan Bjelić (SER)

7.7. “Zeleno rudarenje” i pravedna tranzicija: svetske borbe i zajedničke alternative
javna tribina u 17 č., kafić Crni Ovan, Ilije Ognjanovića 2, Novi Sad
Mirko Nikolić (GER), Bojana Novaković (SER) Ramón Morales Blacázar (CHL), Zoe Lujić (UK), Cheila Collaço Rodrigues (PRT)

8.7. Pres konferencija povodom Jadarske deklaracije
12 č., prostor Miljenko Dereta, Dobračina 55a, Beograd

9.7. Potpisivanje Jadarske deklaracije
organizovana dvodnevna poseta Gornjim Nedeljicama i Dobrinji

13.7. Politička ekologija: iskustva sa evropske poluperiferije
predavanje u 19 č., dvorište KC Lab, Dr Hempta 2, Novi Sad
Vedran Horvat (CRO)

Ovaj događaj je podržan od strane Balkanske mreže za razvoj građanskog društva.

 


EN /
Environmental Movements and Social Critique

Itinerary:

26.6. The Struggle against Lithium: the Case of Chile
public forum at 18h, Bulevar Books, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad
Juan Francisco Donoso (CHL), Aline Juárez (MEX)

30.6. The Regional Struggle against Lithium: the Case of Bosnia and Serbia
public forum at 19h, Zenit Books, Njegoševa 24, Novi Sad
Dragana Đorđević (SER), Snežana Jagodić-Vujić (BIH), Ivan Bjelić (SER)

7.7. “Green mining” and a Just Transition: Global Struggles and Common Alternatives
public forum at 17h, Crni Ovan, Ilije Ognjanovića 2, Novi Sad
Mirko Nikolić (GER), Bojana Novaković (SER) Ramón Morales Blacázar (CHL), Zoe Lujić (UK), Cheila Collaço Rodrigues (PRT)

8.7. Press Conference regarding the Jadar Declaration
12h, Space of Miljenko Dereta, Dobračina 55a, Belgrade

9.7. Signing of the Jadar Declaration
an organized two-day visit to Gornje Nedeljice and Dobrinja

13.7. Political Ecology: Experiences from the European Semi-periphery
lecture at 19h, KC Lab, Dr Hempta 2, Novi Sad
Vedran Horvat (CRO)

This event was supported by the Balkan Civil Society Development Network.

Read more

Ekološki pokreti i društvena kritika: Kako su počeli?

Pozivamo vas na prvi deo javnih tribina na temu „Ekološki pokreti i društvena kritika: Kako su počeli“, koji će se održati u petak, 27. maja od 17 časova u prostorijama NDNV na SPENS-u.

U poslednjih nekoliko godina svedoci smo razvoja različitih ekoloških pokreta koji su reagovali na različite oblike uništavanja životne okoline od strane države – poput projekta minihidroelektrana – ili krupnog kapitala čiji dolazak u Srbiju je potpomogla upravo trenutna vlast – poput nedavnog projekta iskopavanja litijuma u Jadru. Efekti ovih dubokih društvenih promena će se tek osetiti u većini slučajeva i zbog toga se legitimno može postaviti pitanje: šta činiti? Kakva su iskustva već postojećih ekoloških pokreta u Srbiji? Kako se dalje organizovati? Ova i druga pitanja želimo da postavimo javno i otvoreno, kako bismo pokrenuli širi dijalog o bitnim aspektima organizovanja na temelju kojih su moguće društvene alternative.

Sa ovim ciljem smo odlučili da u maju, junu i julu organizujemo niz događaja pod nazivom “Ekološki pokreti i društvena kritika”. Prvi od tih događaja će biti tribina koja će se baviti nasleđem domaćih pokreta odnosno javnom debatom oko nekoliko uspešnih primera na koje će se osvrnuti njihovi glavni akteri (Dragana Arsić iz pokreta “Odbranimo šume Fruške gore”, Iva Čukić iz “Ministarstva prostora”, Iva Marković iz “Prava na vodu”).

Potom ćemo preći na iskustva regionalnih i međunarodnih pokreta (o čemu će u julu govoriti Vedran Horvat sa Instituta za političku ekologiju iz Zagreba u Hrvatskoj) – da bi na kraju zajedno sa različitim organizacijama i aktivistima iz Nemačke i Čilea govorili o budućnosti borbe protiv litijuma u Srbiji, Evropi i šire te o potrebi okupljanja progresivnih aktivista.

Dalja obaveštenja o događaju možete pratiti ovde.

Read more

Poziv za nove članove Društvene akcije

U okviru inicijative „Zajednička akcija Novi Sad“, Udruženje građana „EKO Društvena akcija“ otvara poziv za redovne članove. Otvorene su pozicije za:

 1. Minimalno 2 diplomiran/a arhitekta/ica, odnosno urbanista/kinja, ili studente završnih godina arhitekture, koji bi bili angažovani u radnoj grupi za arhitekturu te da prate urbane promene koje se odvijaju u Novom Sadu u saradnji sa radnom grupom za medije.
 2. Minimalno 1 diplomiran/a novinar/ka ili studenti završnih godina novinarstva koji žele da se angažuju u okviru „watchdog medija“ kao i da vode društvene mreže organizacije u okviru radne grupe za medije.
 3. Minimalno 1 diplomirani/a ekološki pravnik/ca koji se specijalizovao/la u oblasti ekoloških zakona.
 4. Minimalno 3 diplomirana/e sociologa/škinje ili studenti završnih godina sociologije koji bi radili na studiji kvaliteta života u Novom Sadu kroz anketu koju će sprovesti Udruženje.
 5. Minimalno 1 grafički dizajner/ka ili student grafičkog dizajna koji će pomoći radnoj grupi za medije oko uređivanja društvenih mreža.

Šta mi tražimo:

Osobe koje bi mogle dugoročno da se posvete Udruženju. Samoinicijativa i uklapanje u tim su ključni, kao i predanost i ozbiljnost u radu i obavezama bez obzira na pritisak. Od članova će se očekivati da redovno održavaju komunikaciju ili sastanke po potrebi, a da budu odgovorni Upravnom odboru Udruženja preko kog se odvija komunikacija sa članovima.

Šta mi nudimo:

Udruženje Vam daje priliku da se bavite aktivizmom na ozbiljan način kao i da steknete dragoceno iskustvo u radu udruženja građana te da započnete karijeru u oblasti ekološkog aktivizma kao i da upoznate tim stručnjaka i aktivista posvećen upravo ovoj oblasti. Kao članovi Udruženja, pojedinci koje prođu aplikaciju bi imali pravo na učestvovanje u projektima Udruženja u kom slučaju bi postojala mogućnost naknade. Dok svakodnevni rad u okviru Udruženja nije profitabilan u smislu da podrazumeva bilo kakvu naknadu, eksterni projekti Udruženja nude mogućnost i plaćene pozicije. Udruženje je spremno da uključi i veći broj ljudi od ovoga u interni rad, ali za kratkoročne/eksterne projekte postoji ograničenje.

Osim kao kao redovni, možete se učlaniti i kao pridruženi član. Više informacija o vrsti, pravima i obavezama članstva možete pronaći ovde.

Za detalje kontaktirati: drustvenaakcija@gmail.com ili preko broja telefona Udruženja +381 62 103 7677.

Naslovna fotografija: Igor Vukičević

Read more