UVOD U „PROJEKAT NOVI SAD NA VODI“

Reč je o projektu uređenja priobalja na delu Kameničke ade, Šodroša i Ribarskog ostrva, odnosno projektu mosta, koji na toj lokaciji predstavlja produžetak Bulevara Evrope i povezuje levu obalu Dunava sa Fruškom gorom i Fruškogorskim koridorom. Ovaj hronološki redosled događaja projekta, kolokvijalno nazvanog „Novi Sad na vodi”, predstavlja jedan deo istraživanja o razvoju grada Novog Sada, koji će imati konačnu formu u vidu publikacije na temu koja objedinjuje urbanistički, ekološki i društveno-politički pristup uređenju grada.
Takođe, ovo je naš doprinos širenju informacija o događajima u gradu i pokušaj podrške da se grad razvija u što boljem smeru.

Kako teče Novi Sad na vodi?

20. Sednice GUP-a i najava njegovog usvajanja

20. Sednice GUP-a i najava njegovog usvajanja

Proces redovne procedure Generalnog urbanističkog plana na javnom uvidu, se zvanično završio 15. marta na sednici Komisije za planove, sa zaključkom o usvajanju određenog broja primedbi i nastavkom procedure usvajanja Nacrta plana.

Krucijalne i strateške primedbe na Plan, način njegove izrade, kao i razne zakonsko-pravne procedure koje su prekršene u toku procesa izrade i donošenja Plana, su potpuno izuzete iz razmatranja, u smislu potencijalnog odlaganja njegovog donošenja ili prerade.

Gradonačelnik, kao jedno od lica koje overava plan u jednoj od tačaka procedure njegovog usvajanja, je najavio usvajanje istog, nakon analize usvojenih primedbi.


Izvor: Portal 021

19. Konvencija Saveta Evrope uključena u dešavanja

NVO „Svet i Dunav“ je Sekretarijatu Bernske Konvencije poslao žalbu povodom prirodnog staništa zaštićenih vrsta na Ribarskom ostrvu. Sekretarijat je odgovorio sa potvrdom o prijemu žalbe i obećanjem da će poslati pismo srpskim vlastima sa pitanjem o njihovom stavu, a onda ceo slučaj razmatrati na sastanku u septembru 2022. godine.


Izvor: Portal 021

 

18. Prodat institut „Jaroslav Černi”

Krajem novembra 2021. godine je Institut prodat kompaniji „Millennium team”, koja je dala najveću finansijsku ponudu, što je bio jedini kvalifikacioni uslov u javnom pozivu za prikupljanje ponuda, koji je Ministarstvo privrede objavilo u maju ove godine.


*PRIMEDBA uz tačku 18.

Kao jedan od vodećih aktera u izgradnji hidrotehničkih i infrastrukturnih objekata, Millennium team se spominje i u izgradnji „Beograda na vodi” i na projektu budućeg metroa, a od države je ova firma dobila i 10 miliona evra bespovratne pomoći za kupovinu Vranjske banje.

17. Izostanak strateške procene uticaja mosta na životnu sredinu

Ispravka Rešenja o nepristupanju izradi strateške procene uticaja PGR mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu na životnu sredinu – sastavni je deo Odluke o izradi PGR mosta.

16. Potpisan sporazum za izgradnju obilaznice

Potpisan sporazum o razumevanju za izgradnju „obilaznice” U Novom Sadu sa kineskom kompanijom „CRBC (China Road and Bridge Corporation)”.


*PRIMEDBA uz tačku 16.

Kapitalne kineske investicije u Srbiji obično prate obrazac koji se sastoji iz tri koraka: najpre predsednik Republike proglasi neku investiciju „projektom od nacionalnog značaja“ usled čega kompanija koja radi taj projekat ne mora da prolazi kroz postupak javnog tendera nego dobija preferencijalni tretman. Posle se potpisuje memorandum o saradnji sa tom kompanijom – recimo Linglong ili u ovom slučaju CRBC – nakon čega ta kompanija po pravilu dobija posao. Ovo je krucijalna razlika u načinu sprovođenja projekata između Srbije i zemalja EU, gde EU zemlje u realizaciji projekata neizostavno koriste tendere kao mehanizam. Proglašavanje projekata od nacionalnog značaja se kod nas sprovodi u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima, dok se kršenja zakona u oblasti zaštite životne sredine tolerišu, čime se jasno u projektima daje primat profitu kompanije koja taj projekat sprovodi, a ne održivosti rešenja.

15.	Započeta izgradnja Fruškogorskog koridora

15. Započeta izgradnja Fruškogorskog koridora

Započeta izgradnja Fruškogorskog koridora, Čen Bo (ambasadorka Kine) najavila je da će učestvovati i 1000 kineskih radnika. Trebalo bi da bude gotovo do 2024. godine. Košta 606 miliona evra.


*PRIMEDBA uz tačku 15.

Realizacija svakog urbanističkog i infrastrukturnog projekta je međusobno isprepletan proces, jednako kao što je zavisan i od drugih vrsta projekata. Lako se uočava paralelna investicija u kupovini zemljišta, početke projekata i razgovore sa investitorima, jer je to sve deo jednog procesa. Pa je tako, u poslednjih nekoliko godina, javnosti poznat proces otkupa parcela na Nacionalnom parku Fruška gora, dok se pričalo i o Fruškogorskom koridoru. Četvrti most preko Dunava spaja Novi Sad sa budućim Fruškogorskim koridorom, dok na budućoj trasi cene parcela, nekada jeftino kupljenih, sada vrtoglavo rastu i diktiraju procese na tržištu. Vrlo očigledan monopol na tržištu se uočava i u izboru investitora. Na domaćem tržištu je to firma „Galens Invest” i njene sestrinske firme (npr. „Promist”), u čijem vlasništvu je preko 200 parcela na Fruškoj gori. Po preuzimanju vlasništva se u nadležnosti ovih firmi, 2018. godine betonira put na Fruškoj gori uz kršenje Rešenja od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i ostalih institucija.

14. Inicijativa za privatizaciju JVP „Jaroslav Černi”

Krajem 2020. godine se ulazi u proces privatizacije Instituta, nakon čega se vrlo brzo i javnost obaveštava o istom.


*PRIMEDBA uz tačku 14.

Proces privatizacije podleže Zakonu o nauci i istraživanjma, u kojem se navodi neophodnost programa po kom se sprovodi privatizacija tela kao što je pomenuti Institut. Ono šta je problematično u celom procesu jeste građenje lažne slike, gde se senzacionalističkim naslovima upućuje na korumpirane procese, a ono jedino što bi trebalo da bude transparentno, a to su zakonski procesi, ostaje tajna.

Još jedna bitna referenca na ovu tačku jeste to da je sam Zakon o nauci, donet 2019. godine, vrlo sporan, pogotovo po članu o privatizaciji, o čemu će biti više reči u proširenom izdanju ovog materijala, kao i njegovoj elektronskoj verziji. Institucije kao što je npr. JVP „Jaroslav Černi” su bitan činilac snage nacionalne privrede i nauke. Kao vodeći u regionu u oblasti zaštite voda, ovaj naučnoistraživački institut se bavi i projektovanjem i inženjeringom i, sa preko 200 zaposlenih, sledeće godine će slaviti 75 godina postojanja.

13.	Studija u Izradi FTN-a

13. Studija u Izradi FTN-a

Hidrauličko-hidrološka studija uticaja mosta sa obilaznicom oko Novog Sada na velike vode Dunava.
Studiju možete pogledati na linku: FTN Hidrološka studija


*PRIMEDBA uz tačku 13.

Kako se radi o plavnom području Dunava i jednom od retko preostalih rukavaca, postojao je strah od poplava, što je razlog za ranije odbijanje za uslove od strane JVP „Vode Vojvodine”. U ovoj studiji, koju je izradio Fakultet tehničkh nauka, navodi se da stubovi, od oko 1. 5m širine, ne bi uticali na suženje toka Dunava.

12. Dopuna hidrološke studije vodotoka Dunava

Dopuna hidrološke studije vodotoka Dunava – sprovodi institut „Jaroslav Černi”.

11. Smena direktora JVP „Vode Vojvodine”

Smena direktora „Vode Vojvodine”, Srđan Kružević za v.d. direktora JPV „Vode Vojvodine”.

10.	Početak izrade Plana mosta u produžetku Bulevara Evrope

10. Početak izrade Plana mosta u produžetku Bulevara Evrope

Odluka o izradi PGR mosta je doneta, a ono što je sporno u ovom procesu je to što je PGR plan nižeg reda od GUP-a, koji još uvek nije donet, niti su njegovi delovi poznati javnosti. Takođe, dok se priča o investitoru i planu mosta, projektant idejnog rešenja ostaje nepoznat.

9. Novi most preko Dunava na javnom uvidu

Rani javni uvid konceptualnog okvira plana regulacije mosta u Novom Sadu (1. 7.–13. 7. 2020.)


* PRIMEDBA uz tačku 9.

Ideja o mostu nije nova, decenijama unazad se planira četvrti most. U više navrata je i donošena odluka o izradi planova nižeg reda, kao što je Plan generalne regulacije priobalja na levoj obali Dunava u Novom Sadu, iz 2009. godine. Povezivanje puteva i rasterećenje gradske saobraćajne mreže je logično za grad u razvoju, ali je neophodno pristupiti reviziji prethodnih rešenja, kao i procenama spram današnjeg stanja, iz čega ne bi trebalo da izostane uključivanje javnosti, stručne i nestručne.

8. Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja „PGR mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu” na životnu sredinu

U obrazloženju se navodi da PGR (plan generalne regulacije) mosta ne utiče značajno na životnu sredinu, prema članu 6. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, kao i da strateška procena uticaja za Plan generalne regulacije Limana sa univerzitetskim centrom u Novom Sadu već postoji, kao i procene za PGR zapadnog dela Novog Sada i PGR Sremske Kamenice sa okruženjem.


*PRIMEDBA uz tačku 8.

U obrazloženju se prvo navodi da je na predmetnoj lokaciji prostor uglavnom neizgrađen, kao i da su tamo gde je izgrađen, objekti u lošem stanju, što važi i za prostor kasarne Vojske Srbije. U tekstu se pozivaju na Planove iz niza prethodnih godina, a dve kontradiktornosti su vrlo očigledne: prvo, predmet zaštite na ovom prostoru ne bi trebalo da budu objekti već ekosistem i drugo, u novim planovima se ne možemo oslanjati na stare strategije, jer brz razvoj grada, kakvom svedočimo u Novom Sadu, uslovljava nove studije i procene uticaja, saobraćajne kapacitete, infrastrukturne kapacitete itd.

7.	Izgradnja mosta-obilaznice oko Novog Sada – projekat od posebnog značaja

7. Izgradnja mosta-obilaznice oko Novog Sada – projekat od posebnog značaja

Drumski most preko Dunava proglašen projektom od nacionalnog značaja.


*PRIMEDBA uz tačku 7.

U slučaju projekta od nacionalnog značaja, proces javnih nabavki je moguće izostaviti i direktno sklopiti ugovor sa investitorom.

6. lnstitut za vodoprivredu odbija hidrološku studiju

lnstitut za vodoprivredu „Jaroslav Černi” ocenjuje hidrološku studiju (koju je izradio Vojvodinaprojekt A. D.) koja mu je dostavljena na procenu kao nevalidnu.

5. „GALENS” – novi vlasnik parcele nekadašnjeg brodogradilišta

Nakon saznanja da je firma „UNI-GALENS” DOO postala vlasnik parcele broj 7382, na kojoj se nalazi nekadašnje brodogradilište i najave gradonačelnika Miloša Vučevića o planovima i ceni projekata, postavlja se pitanje o transparentnosti svih planova. U momentu u kom je GUP u izradi, nakon čega bi trebalo da se razradi Plan detaljne regulacije za taj prostor, Društvo arhitekata Novog Sada pokušava da skrene pažnju javnosti na stručne nepravilnosti u protokolu projekata.


*PRIMEDBA uz tačku 5

Kada diskutujemo o strategiji razvoja grada, najbolji svetski primeri uspešnih praksi u svojim procesima naglašavaju objektivnost u pristupu, što gotovo uvek podrazumeva konkurse. Monopol na bilo kom tržištu ili u bilo kojoj industriji nije pohvalna stvar, a pitanje renomea kompanija koje izrađuju projekte i grade objekte je uvek bilo jedan od imperativa u građevinskoj industriji, barem u zemljama koje se već uveliko bave pitanjem održivosti, „zelene” gradnje i inovacija. „UNI-GALENS” je preduzeće za izgradnju objekata koje je „svoj ponos” u samom centru Novog Sada predstavilo u vidu neproporcionalnog objekta, sada već svima poznatog kao Pupinova palata. Ovaj objekat je sagrađen na svojevrsnom istorijskom nasleđu, na ostacima porte jedine Jermenske crkve u regionu, sa 18 grobnica i ostacima osamdeset i jednog pokojnika, a izgradnja objekta je podrazumevala rušenje postojeće zgrade banke koja je bila zaštićena kao spomenik od kulturno-istorijske važnosti.

4. JVP „Vode Vojvodine” traže uslove za izradu Generalnog urbanističkog plana za Novi Sad

JVP „Vode Vojvodine” izdaje zahtev JP „Urbanizam” za dostavljanje uslova za izradu GUP-a 2030. Kako je na Ribarskom ostrvu i Kameničkoj adi najavljen stambeno-poslovni kompleks, a radi se o vodnom zemljištu, tj. plavnom prostoru Dunava, glavno pitanje je pitanje odbrane od poplava. Aktivističke organizacije, kao i stručna javnost su ispratili komunikaciju između ova dva preduzeća, zabrinuti za predlog da se nasip pomeri iz zone uticaja vodnog puta Dunava za 5 km. Time bi građevinsko zemljište zauzelo zonu sa režimom zaštite trećeg stepena.


*PRIMEDBA uz tačku 4.

Prema Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode se u Ill režimu zaštite ograničava izgradnja naselja i širenje njihovih građevinskih područja.

3. Generalni urbanistički plan (GUP) u izradi

Komisija za planove Skupštine Grada Novog Sada ishoduje mišljenje na nacrt GUP-a 2030. od JVP „Vode Vojvodine”.


*KORISNA INFORMACIJA uz tačku 3.

Plan u izradi je dostupan javnosti i može se tražiti uvid u plan u prostorijama JP „Urbanizma”, na Bulevaru Cara Lazara broj 3. Takođe, svi važeći planovi se nalaze na www.nsurbanizam.rs. Postoje i organizacije koje se bave pitanjima razvoja grada i na usluzi su građanima za pitanja i dileme u vezi sa različitim situacijama sa komšilukom, naseljem ili gradom u kom se odvija neka, naizgled, nelegalna gradnja. Takođe, ove organizacije nude pomoć u komunikaciji sa javnim institucijama, pravljenjem formi za iste, itd. Takva vrsta organizacije u Novom Sadu je DaNS (Drustvo arhitekata Novog Sada), a u Beogradu, na primer, Ministarstvo prostora. U prilog temi, Ministarstvo prostora je izdalo vrlo korisnu publikaciju pod nazivom „Priručnik za odbranu prostora”, koja se bavi ovim pitanjima.

2. Odluka o pokretanju procesa izrade novog GUP-a

Generalni urbanistički plan, kao strateški plan najvišeg reda, trebao je biti donet 2020. godine, ali se krajem 2021. godine još uvek čeka javni uvid u plan i njegovo usvajanje.


*PRIMEDBA uz tačku 2.

Za proces izrade plana koji trasira razvoj jednog grada, potrebno je sprovesti niz studija, analiza i strateških procena da bi se došlo do oblikovnog nivoa. lste godine 2009., rađena je Studija stanovanja, kao i Studija demografskog razvoja Grada Novog Sada, u kojima se nije predviđao drastično veći broj stanovnika, ali do danas, pred novi GUP, nije urađen popis stanovništva nakon 2011. godine. GUP se za Beograd donosi na 20, a za Novi Sad na 10 godina.

1. Ribarsko ostrvo – prepoznavanje vrednog lokaliteta i pokušaj zaštite prirode

1. Ribarsko ostrvo – prepoznavanje vrednog lokaliteta i pokušaj zaštite prirode

Republički zavod za zaštitu prirode daje predlog za donošenje akta o zaštiti Ribarskog ostrva zbog očuvanja autohtonih šuma bele i crne topole, koje su ugrožene vrste na celom toku Dunava. Grad Novi Sad do sada nije doneo akt o zaštiti, a ni Pokrajinski zavod za zaštitu prirode nije klasifikovao lokalitet kao spomenik prirode.


*REFERENCA uz tačku 1.
Pogledati video materijal pod nazivom „Novi Sad na vodi” sa Youtube kanala – Marka Žvaka, zanimljivo i pitko su prikazane informacije o mnogim vrstama koje na tom lokalitetu treba zaštititi, kao što je učinjeno i sa određenom vrstom mrava, na primer. Iz videa se jasno zaključuje da je pitanje ekosistema pitanje celine, a ne pojedinih delova prostora ili vrsta koje treba zaštititi. Takođe, iz očigledno potpuno neformalnog medija koji se bavi ovom temom se može zaključiti da je pitanje uređenja obale Novog Sada dovoljno akutelna i tražena tema. Sve je više aktivističkih organizacija, kao i individualca koje zanima tema razvoja grada i koji u njoj aktivno učestvuju.