Naš cilj je da doprinesemo borbi za održiv razvoj i zaštitu naše društvene i prirodne životne sredine. U tu svrhu organizujemo društveni pokret uz pomoć naučnog rada.

Formalno, Društvena akcija je udruženje građana osnovano 1. aprila 2021. godine, a njeni članovi čine tim koji okuplja različite struke i pozive (ekološka prava, arhitektura, filozofija, ekonomija).

STRUKTURA

Naši glavni projekti se zovu inicijative, a na njima rade radne grupe koje čine strukturu Udruženja. Trenutno su aktivne tri takve grupe:
– Radna grupa za strane investicije u Srbiji
– Radna grupa za arhitekturu, urbano planiranje i održivi razvoj
– Radna grupa za medije

NAČIN RADA

Gorepomenute radne grupe pokreću zajedničke projekte Udruženja koje nazivamo inicijativama.

Rad na inicijativama se ostvaruje putem:
1) izveštavanja o trenutnim ekonomskim i gradskim politikama putem “watchdog” medijskog pristupa.
2) iznalaženja i promovisanja naučno zasnovanih alternativnih rešenja u odnosu na postojeće probleme.

AKTUELNE INICIJATIVE

Udruženje trenutno radi na svom prvom zajedničkom projektu odnosno inicijativi koju smo nazvali Zajednička akcija Novi Sad (ZA NS). U okviru su se radne grupe podelile na sledeće zadatke: RG za strane investicije u Srbiji zadužena za praćenje kineskih investicija; RG za arhitekturu, urbano planiranje i održivi razvoj prati gradske politike, a RG za medije je zadužena da bude „watchdog“ medij. Sve tri radne grupe su zadužene da pored praćenja problema promišljaju i alternativna rešenja u okviru svoje zasebne oblasti.

TIM

Aleksandar Matković (1988) je aktivista i naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, a od 2021. godine spoljni saradnik Centra za kineske studije Univerziteta u Oksfordu. Godine 2018. i 2019. bio je gostujući istraživač na Univerzitetu Humbolt u Berlinu u toku doktorata. Bavio se ekološkom ekonomijom i problemima radničkog obrazovanja. Jedan je od osnivača i predsednik udruženja građana Društvena akcija.

Kristina Đorić (1995) je master pravnica iz uže upravnopravne naučne oblasti (ekološko pravo). Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je završila osnovne studije, a zatim i master studije u oblasti ekološkog prava gde je odbranila master rad na temu Uloga i značaj konačnosti upravnog akta u postupku procene uticaja na životnu sredinu. Tokom studija je učestvovala na seminarima i takmičenjima u oblasti diskriminacije i na pravnoj klinici za ekološko pravo. Advokatska je pripravnica u jednoj beogradskoj kancelariji. Jedna je od osnivačica i članica Upravnog odbora udruženja građana Društvena akcija.

Ljiljana Bajić (1990) je rođena u Zrenjaninu, a završila je master studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Živi i radi u Novom Sadu kao inženjer arhitekture, a privatno je interesuju održiva arhitektura i urbanizam, psihologija i sport. Jedna je od osnivačica i članica Upravnog odbora udruženja građana Društvena akcija.

Ana Hriešik (1994) je završila studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Redovna je članica udruženja građana Društvena akcija.

Dragan Gmizić (1978), profesionalni novinar, autor i producent. Dobitnik domaćih i međunarodnih nagrada za angažovani rad u oblasti zaštite životne sredine i korupcije. Diplomirao na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Marko Matković (1998) je apsovlent arhitekture iz Novog Sada. Studirao je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Tokom studija je učestvovao na konferencijama i radionicama vezanim za održivi razvoj i savremene urbanističke teorije. Redovan je član udruženja građana Društvena akcija.

Ukoliko želite da sarađujete sa nama ili doprinesete našem budućem radu, možete to učiniti kroz učlanjivanje, slanje vesti ili donaciju.