Vesti

Pokrenuta inicijativa „ZA Novi Sad“

Veliko hvala svima koji su bili na lansiranju inicijative „ZA Novi Sad“ i potom na mostu Slobode.

Na događaju smo ukratko govorili o ekološkim zakonima i njihovom kršenju usled interesa kompanija. Potom smo govorili o potrebi da se proučava ekološka ekonomija budući da strani krupni kapital poput Rio Tinta ili Linglonga izmešta zagađenje u Srbiju.

Članica Upravnog odbora Kristina Đorić je govorila o istoriji ekološkog prava u Srbiji i naglasila da Srbija ima zakone kojima se štiti životna sredina, ali se oni neprekidno krše usled interesa kompanija.

Predsednik udruženja EKO Društvene akcije dr Aleksandar Matković govorio je o potrebi da se proučava ekološka ekonomija budući da strani krupni kapital poput Rio Tinta ili Linglonga izmešta zagađenje u Srbiju. Govorio je o mehanizmima pomoću kojih se to dešava. Najavio je radionice na temu ekološke ekonomije, ali i internacionalizaciju ekološke borbe na čemu će, kaže, EKO Društvena akcija posebno raditi.

Ljiljana Bajić je predstavila jednu od studija EKO Društvene akcije o „Novom Sadu na vodi“ i zaključila da je da se ovim projektom ne može baviti nijedna struka izolovano, nego je potrebno prići mu iz ugla arhitekture, prava i ekonomije.

Na događaju smo podelili štampani primerak studije EKO Društvene akcije o „Novom Sadu na vodi“ koja je delom uključivala i hronologiju ovog projekta te zaključili da se njime ne može baviti nijedna struka izolovano, nego je potrebno prići mu iz ugla arhitekture, prava i ekonomije kao i aktivizma.

Ukoliko želite da sarađujete sa nama ili doprinesete našem budućem radu, možete to učiniti kroz učlanjivanje, slanje vesti ili donaciju.

Do nekog od narednih događaja – solidarno.


Post a comment