Vesti

Poziv za nove članove Društvene akcije

U okviru inicijative „Zajednička akcija Novi Sad“, Udruženje građana „EKO Društvena akcija“ otvara poziv za redovne članove. Otvorene su pozicije za:

  1. Minimalno 2 diplomiran/a arhitekta/ica, odnosno urbanista/kinja, ili studente završnih godina arhitekture, koji bi bili angažovani u radnoj grupi za arhitekturu te da prate urbane promene koje se odvijaju u Novom Sadu u saradnji sa radnom grupom za medije.
  2. Minimalno 1 diplomiran/a novinar/ka ili studenti završnih godina novinarstva koji žele da se angažuju u okviru „watchdog medija“ kao i da vode društvene mreže organizacije u okviru radne grupe za medije.
  3. Minimalno 1 diplomirani/a ekološki pravnik/ca koji se specijalizovao/la u oblasti ekoloških zakona.
  4. Minimalno 3 diplomirana/e sociologa/škinje ili studenti završnih godina sociologije koji bi radili na studiji kvaliteta života u Novom Sadu kroz anketu koju će sprovesti Udruženje.
  5. Minimalno 1 grafički dizajner/ka ili student grafičkog dizajna koji će pomoći radnoj grupi za medije oko uređivanja društvenih mreža.

Šta mi tražimo:

Osobe koje bi mogle dugoročno da se posvete Udruženju. Samoinicijativa i uklapanje u tim su ključni, kao i predanost i ozbiljnost u radu i obavezama bez obzira na pritisak. Od članova će se očekivati da redovno održavaju komunikaciju ili sastanke po potrebi, a da budu odgovorni Upravnom odboru Udruženja preko kog se odvija komunikacija sa članovima.

Šta mi nudimo:

Udruženje Vam daje priliku da se bavite aktivizmom na ozbiljan način kao i da steknete dragoceno iskustvo u radu udruženja građana te da započnete karijeru u oblasti ekološkog aktivizma kao i da upoznate tim stručnjaka i aktivista posvećen upravo ovoj oblasti. Kao članovi Udruženja, pojedinci koje prođu aplikaciju bi imali pravo na učestvovanje u projektima Udruženja u kom slučaju bi postojala mogućnost naknade. Dok svakodnevni rad u okviru Udruženja nije profitabilan u smislu da podrazumeva bilo kakvu naknadu, eksterni projekti Udruženja nude mogućnost i plaćene pozicije. Udruženje je spremno da uključi i veći broj ljudi od ovoga u interni rad, ali za kratkoročne/eksterne projekte postoji ograničenje.

Osim kao kao redovni, možete se učlaniti i kao pridruženi član. Više informacija o vrsti, pravima i obavezama članstva možete pronaći ovde.

Za detalje kontaktirati: drustvenaakcija@gmail.com ili preko broja telefona Udruženja +381 62 103 7677.

Naslovna fotografija: Igor Vukičević

Post a comment