1. Ribarsko ostrvo – prepoznavanje vrednog lokaliteta i pokušaj zaštite prirode

1. Ribarsko ostrvo – prepoznavanje vrednog lokaliteta i pokušaj zaštite prirode

Republički zavod za zaštitu prirode daje predlog za donošenje akta o zaštiti Ribarskog ostrva zbog očuvanja autohtonih šuma bele i crne topole, koje su ugrožene vrste na celom toku Dunava. Grad Novi Sad do sada nije doneo akt o zaštiti, a ni Pokrajinski zavod za zaštitu prirode nije klasifikovao lokalitet kao spomenik prirode.


*REFERENCA uz tačku 1.
Pogledati video materijal pod nazivom „Novi Sad na vodi” sa Youtube kanala – Marka Žvaka, zanimljivo i pitko su prikazane informacije o mnogim vrstama koje na tom lokalitetu treba zaštititi, kao što je učinjeno i sa određenom vrstom mrava, na primer. Iz videa se jasno zaključuje da je pitanje ekosistema pitanje celine, a ne pojedinih delova prostora ili vrsta koje treba zaštititi. Takođe, iz očigledno potpuno neformalnog medija koji se bavi ovom temom se može zaključiti da je pitanje uređenja obale Novog Sada dovoljno akutelna i tražena tema. Sve je više aktivističkih organizacija, kao i individualca koje zanima tema razvoja grada i koji u njoj aktivno učestvuju.