16. Potpisan sporazum za izgradnju obilaznice

16. Potpisan sporazum za izgradnju obilaznice

Potpisan sporazum o razumevanju za izgradnju „obilaznice” U Novom Sadu sa kineskom kompanijom „CRBC (China Road and Bridge Corporation)”.


*PRIMEDBA uz tačku 16.

Kapitalne kineske investicije u Srbiji obično prate obrazac koji se sastoji iz tri koraka: najpre predsednik Republike proglasi neku investiciju „projektom od nacionalnog značaja“ usled čega kompanija koja radi taj projekat ne mora da prolazi kroz postupak javnog tendera nego dobija preferencijalni tretman. Posle se potpisuje memorandum o saradnji sa tom kompanijom – recimo Linglong ili u ovom slučaju CRBC – nakon čega ta kompanija po pravilu dobija posao. Ovo je krucijalna razlika u načinu sprovođenja projekata između Srbije i zemalja EU, gde EU zemlje u realizaciji projekata neizostavno koriste tendere kao mehanizam. Proglašavanje projekata od nacionalnog značaja se kod nas sprovodi u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima, dok se kršenja zakona u oblasti zaštite životne sredine tolerišu, čime se jasno u projektima daje primat profitu kompanije koja taj projekat sprovodi, a ne održivosti rešenja.