19. Konvencija Saveta Evrope uključena u dešavanja

19. Konvencija Saveta Evrope uključena u dešavanja

NVO „Svet i Dunav“ je Sekretarijatu Bernske Konvencije poslao žalbu povodom prirodnog staništa zaštićenih vrsta na Ribarskom ostrvu. Sekretarijat je odgovorio sa potvrdom o prijemu žalbe i obećanjem da će poslati pismo srpskim vlastima sa pitanjem o njihovom stavu, a onda ceo slučaj razmatrati na sastanku u septembru 2022. godine.


Izvor: Portal 021