20. Sednice GUP-a i najava njegovog usvajanja

20. Sednice GUP-a i najava njegovog usvajanja

Proces redovne procedure Generalnog urbanističkog plana na javnom uvidu, se zvanično završio 15. marta na sednici Komisije za planove, sa zaključkom o usvajanju određenog broja primedbi i nastavkom procedure usvajanja Nacrta plana.

Krucijalne i strateške primedbe na Plan, način njegove izrade, kao i razne zakonsko-pravne procedure koje su prekršene u toku procesa izrade i donošenja Plana, su potpuno izuzete iz razmatranja, u smislu potencijalnog odlaganja njegovog donošenja ili prerade.

Gradonačelnik, kao jedno od lica koje overava plan u jednoj od tačaka procedure njegovog usvajanja, je najavio usvajanje istog, nakon analize usvojenih primedbi.


Izvor: Portal 021