3. Generalni urbanistički plan (GUP) u izradi

3. Generalni urbanistički plan (GUP) u izradi

Komisija za planove Skupštine Grada Novog Sada ishoduje mišljenje na nacrt GUP-a 2030. od JVP „Vode Vojvodine”.


*KORISNA INFORMACIJA uz tačku 3.

Plan u izradi je dostupan javnosti i može se tražiti uvid u plan u prostorijama JP „Urbanizma”, na Bulevaru Cara Lazara broj 3. Takođe, svi važeći planovi se nalaze na www.nsurbanizam.rs. Postoje i organizacije koje se bave pitanjima razvoja grada i na usluzi su građanima za pitanja i dileme u vezi sa različitim situacijama sa komšilukom, naseljem ili gradom u kom se odvija neka, naizgled, nelegalna gradnja. Takođe, ove organizacije nude pomoć u komunikaciji sa javnim institucijama, pravljenjem formi za iste, itd. Takva vrsta organizacije u Novom Sadu je DaNS (Drustvo arhitekata Novog Sada), a u Beogradu, na primer, Ministarstvo prostora. U prilog temi, Ministarstvo prostora je izdalo vrlo korisnu publikaciju pod nazivom „Priručnik za odbranu prostora”, koja se bavi ovim pitanjima.