6. lnstitut za vodoprivredu odbija hidrološku studiju

6. lnstitut za vodoprivredu odbija hidrološku studiju

lnstitut za vodoprivredu „Jaroslav Černi” ocenjuje hidrološku studiju (koju je izradio Vojvodinaprojekt A. D.) koja mu je dostavljena na procenu kao nevalidnu.